Ul. Ogarna 76/77/3
mariosme@ozzl.org.pl
58 305 22 25 | 502-054-686

WENEROLOGIA

Diagnostyka i leczenie chorób okolic intymnych przenoszonych drogą płciową.

Diagnostyka i leczenie chorób okolic intymnych przenoszonych drogą nieseksualną tj. powikłania po innych leczeniach, po pobytach na basenach, miejscach zbiorowych zabaw wodnych, uczuleniach czasem mylnie określanych jako weneryczne i powikłaniach chorób ogólnoustrojowych.