Gabinet Dermatologii Klinicznej i Estetycznej

Mario Kazimierz Smętek

dr medycyny

specjalista dermatolog - wenerolog

Przebieg pracy zawodowej:

1988 ukoďńczenie Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim

1989 rozpoczęcie specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologi, rozpoczęcie pracy w Wojewódzkim Szpialu zespolonym w Gdańsku na Oddziale Dermatologii.

1991 Uzyskanie stopnia Specjalisty I stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii oraz rozpoczęcie specjalizacji II stopnia w tym zakresie.

1992- 1995 Kursy dokształcającee w zakresie dermatologii dziecięcej, dermatochirurgii, histopatologii dermatologicznej, onkologii dermatologicznej, alergologii dermatologicznej, chorób paznokci i chorób zakaźnych skóry. Uczestnictwa w konferencjach i zjazdach dermatologicznych krajowych i mięzynarodowych. Rozpoczęcie praktyki prywatnej ( 1993).

1995 Uzyskanie stopnia specjalisty II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii ( egzamin zdany z wyr�nieniem).

1992-2000 Liczne kursy dokształcające i konfernecje w zakresie dermatologii klinicznej oraz w zakresie dermatologii estetycznej i kosmeto dermatologgi. Przygotowywanie materiałów do pracy na stopień doktora nauk medycznych.

1999 Rozpoczďęcie pracy wyłącznie w zakresie Prywatnej Praktyki Lekarskiej.

2000 Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych.

2002 Otwarcie Gabinetu w Gdńsku - ul Kaletnicza.

2006 Otwarcie Praktyki Prywatnej w Gdańsku na ul Ogarnej 76/77/3.

2002- Dalsza ciągła praca na rzecz pacjentów w zakresie dermatologii klinicznej i poszerzanie wiedzy, poprzez kursy i konferencje w zakresie dermatologii estetycznej.